Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-37.pdf

Y.B. TUAN JEFF OOI CHUAN AUN [ JELUTONG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tentang status kesiapsagaan pihak awam dan pihak swasta bagi pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) mulai 1 April 2015.

Download soalan-37.pdf — 424 KB

Filed under: GST