Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-33.pdf

Y.B. TUAN HEE LOY SIAN [ PETALING JAYA SELATAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan rancangan pelan penstrukturan semula Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) melalui Khazanah Nasional Berhad dan pampasan yang dibayar kepada kira-kira 6000 kakitangan MAS yang diberhentikan.

Download soalan-33.pdf — 1791 KB