Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-11.pdf

TUAN HAJI AHMAD NAZLAN BIN lORIS [ JERANTUT ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan berapakah jumlah perbelanjaan yang telah dibelanjakan sehingga kini oleh Kementerian dalam program mengawal kenaikan harga barang serta masih ada lagi program- program yang belum dijalankan, dan jika ada mengapa ia belum dilaksanakan.

Download soalan-11.pdf — 421 KB