Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-22.pdf

Dato Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena] minta PERDANA MENTERI menyatakan: (a) statistik terkini penjawat awam Persekutuan serta pengambilan penjawat awam secara lantikan tetap dari tahun 2010 hingga 2014 dan adakah Kerajaan bercadang mewujudkan proses pengambilan dalam pengisian oleh penjawat awam sedia ada yang berpengalaman dan berkelayakan untuk mengisi jawatan lebih tinggi yang dibuka pada orang awam; dan (b) jumlah penjawat awam mengikut gred yang akan bersara wajib pada usia 60 tahun berkuat kuasa tahun 2014 dan jumlah mereka yang disambung kontrak perkhidmatannya.

Download soalan-22.pdf — 670 KB

Filed under: statistics