Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-21.pdf

VB. DATO' AR. WAN MOHAMMAD KHAIR-IL ANUAR BIN WAN AHMAD [ KUALA KANGSAR] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah langkah-langkah dan perancangan TNB untuk memastikan bekalan tenaga negara yang mencukupi dan TNB mendapat keuntungan yang baik. Adakah tarif dapat dikekalkan atau dapat dikurangkan untuk kesejahteraan rakyat dan juga kemudahan kepada usahawan-usahawan dan industri yang bergantung kepada bekalan elektrik.

Download soalan-21.pdf — 801 KB

Filed under: electricity, TNB