Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-53.pdf

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah dan peratus syarikat yang telah mendaftar untuk pelaksanaan GST, kesiap-sediaan sistem IT untuk mengendalikan cukai tersebut dan sama ada tarikh pelaksanaan pada April 2015 lebih wajar ditunda.

Download soalan-53.pdf — 351 KB

Filed under: GST