Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-29.pdf

YB. TUAN V. SIVAKUMAR minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan secara terperinci mengenai Dana Usahawan Muda di bawah SME Bank yang dilancarkan pada bulan Februari 2013. Setakat ini berapakah jumlah yang dipinjamkan kepada usahawan belia berdasarkan kaum dari tarikh dana itu dilancarkan sehingga kini.

Download soalan-29.pdf — 467 KB

Filed under: Dana Usahawan Muda, MITI