Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-39&40.pdf

Tuan Loke Siew Fook [ Seremban ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah syarat-syarat pelantikan Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan' dan sama ada kemahiran Bahasa Mandarin diwajibkan untuk pelantikan Pengetua SMJ K Cina. Soalan 40. Laksamana Pertama Mohamad lmran bin Abd Hamid (B) [Lumut] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bahawa bila MAS akan berhenti menghidang minuman keras dalam penerbangan dan di VIP Lounge dan memastikan paramugarinya berpakaian menutup aurat serta memakai tudung bagi yang beragama Islam.

Download soalan-39.pdf — 941 KB

Filed under: Chinese schools, MAS