Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-16.pdf
Tuan Wong Ling Biu [ Sarikei ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan terdapat berapakah buah sekolah-sekolah yang beraliran Bahasa Cina mempunyai kekurangan murid yang serius di daerah Meradong dan Sarikei. Apakah tindakan Kerajaan Pusat akan diambil untuk menyelesaikan masalah sekolah yang kekurangan murid.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-39&40.pdf
Tuan Loke Siew Fook [ Seremban ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah syarat-syarat pelantikan Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan' dan sama ada kemahiran Bahasa Mandarin diwajibkan untuk pelantikan Pengetua SMJ K Cina. Soalan 40. Laksamana Pertama Mohamad lmran bin Abd Hamid (B) [Lumut] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bahawa bila MAS akan berhenti menghidang minuman keras dalam penerbangan dan di VIP Lounge dan memastikan paramugarinya berpakaian menutup aurat serta memakai tudung bagi yang beragama Islam.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-14.pdf
Tuan Wong Ling Biu [ Sarikei ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan berapakah jumlah peruntukan pembangunan yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah rendah beraliran Bahasa Gina dan Sekolah-sekolah Menengah Jenis Bantuan di bahagian Sarikei dalam 5 tahun yang lepas. Kenapakah Kerajaan Pusat masih meminggirkan sekolah-sekolah rendah beraliran cina dari segi peruntukan pembangunan sekolah.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-46.pdf
Tuan Manivanan a/l Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) jumlah guru sekolah rendah dan sekolah menengah tetap (mengikut pecahan setiap negeri), dan juga guru sementara dalam negara ini (mengikut pecahan setiap negeri) dengan mengikut kategori jenis aliran sekolah dan juga subjek pengajaran; dan (b) bilangan jawatan kosong guru di sekolah yang masih belum diisi, khususnya di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) mengikut pecahan setiap negeri dan langkah- langkah Kerajaan untuk menangani masalah ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies