Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-56.pdf

YB DATUK HAJAH NORAH BINTI ABO RAHMAN [ TANJONG MANIS ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah terdapat kajian peringkat Kementerian untuk menaikkan harga rokok sebanyak 100%> sebagai langkah mengurangkan masalah merokok berbanding dengan perbelanjaan kempen iklan seperti 'Tak Nak Merokok' yang hanya dilihat menguntungkan syarikat pengiklanan sahaja dan sejauh manakah kempen anti merokok Kementerian berjaya mengurangkan tabiat merokok di kalangan rakyat setakat ini.

Download soalan-56.pdf — 499 KB

Filed under: cigarettes, smoking, statistics