Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-47.pdf

YB TUAN SIM TZE TZIN minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan secara teliti (pecahan dalam peratusan) penggunaan dana penyelidikan dan pembangunan (R&D) sebanyak RM1.7 bilion yang diminta oleh s arikat PROTON dan sama ada Kerajaan akan meluluskan dana tersebut.

Download soalan-47.pdf — 289 KB

Filed under: MITI, R&D, PROTON