Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-24.pdf

YB Nik Mohamad Abduh Bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah yang diambil untuk meningkatkan penerangan kepada masyarakat mengenai penyakit denggi yang kian menular di Negara kita.

Download soalan-24.pdf — 779 KB

Filed under: dengue