Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-16.pdf

Dato' Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Dasar Pelajaran Kebangsaan yang digubal pada awal kemerdekaan negara telah memenuhi matlamatnya. Oleh kerana negara telah membangun dan kehidupan rctkyat telah berubah, bersediakah Kementerian mengkaji semula Sistem Pendidikan Negara agar jika dahulunya kita mahu melahirkan insan yang berilmu dan berkemahiran, kini kita mahu lahirkan insan 'Berilmu, Beriman dan Berakhlak'

Download soalan-16.pdf — 319 KB