Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-51&52.pdf

Soalan 51. YB. TUAN ER TECK HWA minta MENTER! PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah perdagangan secara langsung atau tidak di antara Malaysia dan Israel dari 1996 sehingga kini. Senaraikan syarikat terlibat, jenis produk dan nilai dagangan. Apakah tindakan Kerajaan terhadap syarikat yang mengambil komponen dari Israel walaupun mempunyai sumber dari negara lain. Soalan 52. DATO' DR. MUJAHID YUSOF RAWA[ PARIT BUNTAR- PAS] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang memberikan peruntukan kepada persatuan-persatuan seni mempertahankan diri seperti silat, tomoi, silambam yang terdapat banyak di kawasan luar bandar. Apakah syaratnya jika ia boleh memberikan peruntukan.

Download soalan-51.pdf — 980 KB