Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-29.pdf

YB Kasthuriraani A/P Patto [Batu Kawan ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan mesin MRI dan CT Scan dan sama ada ianya berfungsi atau tidak di semua hospital Kerajaan dan swasta berdasarkan pecahan negeri dan sama ada ianya dibeli atau disewa serta nyatakan kosnya.

Download soalan-29.pdf — 268 KB

Filed under: MRI, CT Scan, statistics