Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-59.pdf

Y.B. RAJA DATO KAMARUL BAHRIN SHAH BIN RAJA AHMAD BAHARUDDIN SHAH [ KUALA TERENGGANU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan dalam perancangan menyelamat dan menghidupkan MAS (Sistem Penerbangan Malaysia) adakah segala hutang-hutang yang masih belum dibayar kepada MAS akan di tuntut dan di umumkan dalam proses tersebut.

Download soalan-59.pdf — 347 KB

Filed under: MAS