Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-10.pdf
Tuan Shamsul Iskandar bin Mohd Akin [ Bukit Katil ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) adakah dijalankan kajian terhadap keberkesanan perkhidmatan bas awam yang dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Melaka melalui Syarikat Panorama Melaka Sdn. Bhd. yang mula beroperasi pada 8 Mac 2012; dan (b) adakah ianya mencapai piawaian perkhidmatan bas awam seperti garis panduan yang disediakan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat serta jumlah bilangan bas yang dikendalikan sekarang mencukupi untuk memberi perkhidmatan yang berkesan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-22.pdf
YB DATO' NGEH KOO HAM [BERUAS] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah rancangan SPAD untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam di Daerah Manjung, Perak yang sekarang perkhidmatan bas awamnya beroperasi tidak mengikut jadual dan tidak memberikan khidmat ke banyak lokasi dalam Daerah Manjung.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies