Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-10.pdf

Tuan Shamsul Iskandar bin Mohd Akin [ Bukit Katil ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) adakah dijalankan kajian terhadap keberkesanan perkhidmatan bas awam yang dikendalikan oleh Kerajaan Negeri Melaka melalui Syarikat Panorama Melaka Sdn. Bhd. yang mula beroperasi pada 8 Mac 2012; dan (b) adakah ianya mencapai piawaian perkhidmatan bas awam seperti garis panduan yang disediakan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat serta jumlah bilangan bas yang dikendalikan sekarang mencukupi untuk memberi perkhidmatan yang berkesan.

Download soalan-10.pdf — 428 KB