Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-22.pdf

YB DATO' NGEH KOO HAM [BERUAS] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah rancangan SPAD untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam di Daerah Manjung, Perak yang sekarang perkhidmatan bas awamnya beroperasi tidak mengikut jadual dan tidak memberikan khidmat ke banyak lokasi dalam Daerah Manjung.

Download soalan-22.pdf — 469 KB