Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
17 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 22
SOALAN: Tuan N. Surendran Padang Serai] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada ke semua pertuduhan-pertuduhan menurut Akta Hasutan 1948 di bawah kategori kecenderungan menghasut yang telah pun dibatalkan di bawah Akta Hasutan (Pindaan) 2015, akan digugurkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2016-05-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44.pdf
Tuan V. Sivakumar [ Batu Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah kerajaan tidak konsisten dalam memilih dan membuat tuduhan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 apabila melibatkan individu-individu yang mengeluarkan komen sensitif dalam Iaman web. Apakah penentuan seksyen diputuskan mengikut cita rasa pendakwa raya ataupun mempunyai motif politik tertentu terhadap tertuduh.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah benar dimansuhkan dan sekiranya benar bila.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-44&45.pdf
Soalan 44. Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan penerima, pelbagai jenis bantuan dan amaun dana yang dilulus dan diagihkan (berbanding jumlah peruntukan yang diluluskan) oleh Kerajaan untuk membantu individu usahawan dan syarikat mengikut kaum dan industri bagi tempoh 2012- 2014 serta langkah-langkah konkrit untuk memastikan lebih banyak berjaya diluluskan dan lebih ramai lagi Bumiputera menerimanya. Soalan 45. Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada usaha 1Malaysia telah gagaI kerana Kerajaan gagal menyekat pembiakan kumpulan-kumpulan pelampau kaum dan agama.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-51.pdf
Dr. Mohd Hatta Bin Md. Ramli [ Kuala Krai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada pihak Kerajaan benar-benar berhasrat untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 dan jika benar, jelaskan tarikh sebenar ianya dicadang untuk dimansuhkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36.pdf
Tuan Lim Kit Siang [ Gelang Patah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa Peguam Negara sejak bulan Ogos lalu telah membuat keputusan mendakwa secara memilih (selective prosecution) terhadap orang yang didakwa atas Akta Hasutan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-30.pdf
Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah laporan polis yang kini disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan jumlah pendakwaan di bawah Akta tersebut yang terkini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 77
YB Tuan Lim Lip Eng [ Segambut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada patut jika sebuah suruhanjaya yang bebas ditubuhkan untuk menjalankan kajian serta menasihati Parlimen sebelum sebarang rang undang-undang baru atau pindaan dibentangkan di Parlimen dan mengapa janji Kerajaan untuk memansukan Akta Hasutan 1948 tidak ditetapi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-06-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
Soalan 31. Dato' Mansor bin Othman [ Nibong Tebal ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan dan pecahan mengikut kategori pekerjaan orang yang ditahan di bawah Akta Hasutan 1948 sejak pengumuman Perdana Menteri pada tahun 2012 yang Akta ini bakal dihapuskan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-04 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26.pdf
Dr. Lee Boon Chye [ Gopeng ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan warga Malaysia yang didakwa di bawah Akta Hasutan sejak tahun 2009.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies