Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-13.pdf
Y.B. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD [ LIPIS] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a. bilangan kes yang melibatkan kemasukan wang haram ke dalam Malaysia; dan b. pelan tindakan untuk memastikan kegiatan ini dapat dipantau sekali gus dihentikan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-60&61.pdf
Soalan 60. Y.B. DATUK SAPAWI BIN AHMAD WASALI [ SIPITANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan strategi dan tindakan diambil untuk membanteras kegiatan penyeludupan yang banyak dilaporkan, sehingga menyebabkan kerugian berbilion ringgit kepada kerajaan. Soalan 61. DATO' SERI TIONG KING SING [ BINTULU ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- (a) apakah pihak Kementerian mempunyai cadangan untuk menyelesaikan masalah takungan air di tapak landasan dan hentian pesawat-pesawat- Laparlgan Terbang Kuala Lumpur 2 (KLIA2) yang berkemungkinan membawa bahaya; dan (b) adakah pihak Kementerian mempunyai rancangan untuk menaik taraf atau melebarkan laluan pejalan kaki di sepanjang balai berlepas KLIA2 memandangkan selalu menyebabkan kesesakan kepada para pengguna dan adakah ia menepati piawaian pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sekiranya berlaku kecemasan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies