Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-22.pdf
Dr. Tan Seng Giaw [ Kepong ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan keadaan yang sebenarnya mengenai kebocoran kertas UPSR. Bagaimana penjenayan ini dapat diatasi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-16&17.pdf
Soalan 16. Dato' Dr. Tan Kee Kwong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan bagaimanakah soalan kertas Sains UPSR 2014 boleh bocor. Apakah kaedah yang akan diambil Kementerian untuk mengelakkan perkara ini berulang pada peperiksaan akan datang. Soalan 17. Dato' lr. Haji Nawawi bin Ahmad [Langkawi] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil bagi membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh penumpang-penumpang yang telah menempah tiket awal bagi laluan Langkawi ke Kuala Kedah/Kuala Perlis contohnya waktu feri berlepas jam 2.00 petang tetapi lewat tiba di Jeti Kuah dan telah ketinggalan bot/feri disebabkan kesesakan lalu lintas "traffic jam" dan penumpang-penumpang tersebut terpaksa membeli tiket baru untuk beliau dan beberapa ahli keluarga yang turut serta berikutan pengusaha feri di Jeti Kuah telah memperkenalkan sistem tiket berkomputer.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-31.pdf
Soalan 31. Datuk Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan perancangan strategik Kementerian bagi mengelakkan kejadian soalan bocor peperiksaan awam Malaysia di bawah kawal selia Kementerian berkenaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-06 Parliamentary Replies