Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-50&51.pdf
Soalan 50. Puan Kasthuriraani a/p Patto [ Batu Kawan ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan secara terperinci sebab mengapa cadangan untuk membina sekolah menengah Tamil pertama di Malaysia di Pulau Pinang ditolak serta tarikh mula pembinaan sekolah baru bagi SJKT Sungai Bakap, Pulau Pinang. Soalan 51. Y.B. USTAZ DATO' DR. MOHO. KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI [ KUALA NERUS ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan sama ada pihak Kerajaan berhasrat untuk menyelaras definisi rumah mampu milik.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-55.pdf
YB Dato Mansor bin Othman [ Nibong Tebal ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan hospital yang terlibat dengan industri pelancongan perubatan serta jumlah pendapatan yang dijanakan di Pulau Pinang semenjak industri ini diperkenalkan di negeri tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
Tuan Lim Guan Eng [ Bagan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah peruntukan yang disalurkan kepada 14 kampung baru ataupun new village di Pulau Pinang sejak 2001 hingga 2014. Berikan juga pecahan jumlah peruntukan kepada kampung-kampung baru negeri-negeri lain yang turut tersenarai dalam pelan induk terbabit. Sekiranya terdapat perbezaan jumlah, jelaskan kenapa.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-24.pdf
Soalan 24. Dato" Johari bin Abdul [Sungai Petani] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) sehingga Ogos 2014 dalam pengetahuan Kementerian berapakah jumlah ahli Pasukan Peronda Sukarela Pulau Pinang (PPS), Pasukan Peronda Sukarela Kedah yang didaftarkan; dan (b) apakah perbezaan di antara Pasukan Peronda Sukarela Pulau Pinang yang dikaitkan dengan DAP dengan Pasukan di Kedah yang dikaitkan dengan MCA.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies