Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-48.pdf

Tuan Lim Guan Eng [ Bagan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah peruntukan yang disalurkan kepada 14 kampung baru ataupun new village di Pulau Pinang sejak 2001 hingga 2014. Berikan juga pecahan jumlah peruntukan kepada kampung-kampung baru negeri-negeri lain yang turut tersenarai dalam pelan induk terbabit. Sekiranya terdapat perbezaan jumlah, jelaskan kenapa.

Download soalan-48.pdf — 507 KB

Filed under: Penang