Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-24.pdf

Soalan 24. Dato" Johari bin Abdul [Sungai Petani] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) sehingga Ogos 2014 dalam pengetahuan Kementerian berapakah jumlah ahli Pasukan Peronda Sukarela Pulau Pinang (PPS), Pasukan Peronda Sukarela Kedah yang didaftarkan; dan (b) apakah perbezaan di antara Pasukan Peronda Sukarela Pulau Pinang yang dikaitkan dengan DAP dengan Pasukan di Kedah yang dikaitkan dengan MCA.

Download soalan-24.pdf — 303 KB

Filed under: volunteer patrol, Penang