Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 41
Y.B. MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ RAUB minta MENTERI KEWANGAN menyatakan betul atau tidak, wang sebanyak RM4 bilion dipinjam daripada KWAP untuk membeli lombong arang batu di Mongolia; dan adakah lombong ini wujud dan jika ya, sudahkah ia beroperasi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 76
MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah pinjam an yang telah dikeluarkan oleh Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP) kepada Syarikat SRC International Sdn. Bhd. dan atas perkiraan apakah pinjaman yang begitu besar diberikan oleh KWAP kepada syarikat yang belum ada track rekod perniagaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-05-20 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 65
Located in Documents / 2016 October-November Parliamentary Session / Written Replies (Soalan Bertulis)
File PDF document Soalan 57
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengapa anak syarikatnya, SRC International Sdn. Bhd. yang mempunyai pinjaman dijamin Kerajaan sebanyak RM4 bilion masih belum memfailkan penyata kewangan untuk 31 Mac 2013. Di mana perginya pinjaman tersebut dan mengapa syarikat ini diambil-alih oleh Kementerian pada tahun 2013.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies