Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 17

DARIPADA PUAN KASTHURIRAANI PATTO TARIKH 20 MAC 2019 (RABU) SOALAN NO. 17 Minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah pendekatan dan Iangkah penyelesaian yang akan diambil oleh Kerajaan untuk menangani masalah kesihatan mental yang dihidapi oleh ramai rakyat Malaysia memandangkan nisbah pakar psikiatri kepada pesakit adalah 1:100,000 walhal ianya sepatutnya 1:10,000 dan adakah Kerajaan bercadang untuk mengenakan subsidi atau pengurangan kos perubatan bagi pesakit kesihatan mental ini.

Download par14p2m1-soalan-Lisan-17.pdf — 182 KB

Filed under: mental health