Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 50

Dato' Dr. Haji Noor Azmi bin Ghazali Bagan Serai minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan setelah hampir 6 dekad berjuang menangani masalah penagihan dadah dengan berbilion dihabiskan, adakah Kementerian bersedia untuk membuat perubahan drastik seperti negara-negara barat yang berjaya menurunkan kadar masalah ini serta memberi peluang kepada para doktor menerajui rawatan penagihan dengan pendekatan tidak

Download par14p2m1-soalan-Lisan-50.pdf — 271 KB

Filed under: drugs