Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 33

Tuan M. Kulasegaran Ipoh Barat minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan: Apakah langkah-langkah proaktif yang telah? diambil oleh Kerajaan untuk mengurangkan kematian. banduan dalam tahanan dan juga senaraikan jumlah bilangan kematian banduan dalam tahanan dari tahun 2010 sehingga ke tahun 2018; dan Berapakah bilangan pegawai polis dan pegawai penjara yang telah didakwa atau dikenakan hukuman dan dipenjarakan I kerana menyebabkan kematian banduan dalam tahanan.

Download soalan-33.pdf — 66 KB

Filed under: custodial death