Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 292

YB Dato' Dr. Nik Mazian Bin Nik Mohamad Pasir Puteh minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah langkah-langkah yang oleh Kementerian Kesihatan bagi telah dijalankan Malaysia mempromosikan kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia

Download soalan-292.pdf — 187 KB

Filed under: mental health