Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 360

Tuan Khalid Bin Abd Samad [Shah Alam] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kes-kes kematian bayi dan kanak- kanak di dalam kereta dari tahun 2009 sehingga 2017.

Download soalan-360.pdf — 38 KB