Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 537

Tuan (Manivanan all Gowindasamy [Kapar] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan pendirian Kerajaan Persekutuan mehgenai kontroversi- perkahwinan kanak?kanak di Malaysia. Adakah Kerajaan Persekutuan mempunyai kesungguhan politik (political will) untuk mengharamkan perkahwinan kanak?kanak di Malaysia; dan status sekiranya seseorang gadis di bawah umur 16 tahun meiakukan hubungan seks secata sukareia, adakah dia wajar didakwa, selain daripada lelaki yang didakwa atas rogol berkanun itu.

Download soalan-536_1483495854.pdf — 351 KB

Filed under: Child Marriage