Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 19

Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah kos (prinsip faedah) untuk membina MRT 1 2 dan projek Lebuhraya Pan Borneo fasa 1 dan seterusnya, sumber dana (funding), kaedah pembiayaan (financing) dan dan sumber membayar balik hutang projek-projek ini.

Download soalan-19.pdf — 281 KB