Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 49

SOALAN YB HAJAH ZURAIDA BINTI KAMARUDDIN [Ampang] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah usaha Kerajaan dalam melarang perkahwinan bawah umur memandangkan Malaysia telah menerima satu resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) untuk menghapuskan perkahwinan kanak-kanak pada Oktober 2013.

Download soalan-49.pdf — 113 KB

Filed under: Child Marriage