Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-43.pdf

Soalan 43. Tuan Ramkarpal Singh all Karpal Singh Bukit Gelugor minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan punca berlakunya jerebu di Indonesia dan sama ada syarikat-syarikat yang dikatakan menyebabkannya sudah pun dikenal pasti. Sekiranya ya, nyatakan nama syarikat-syarikat tersebut.

Download soalan-43.pdf — 32 KB