Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-47.pdf

Soalan 47. Tan Sri Datuk Seri Panglima AnnUar bin Musa Ketereh minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan kesediaan Kementerian bagi menjayakan sistem Pendidikan serta Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) bagi melahirkan golongan berkemahiran dan seterusnya bagi mencapai sasaran 60 peratus tenaga kerja daripada golongan berkemahiran bagi mencapai status negara maju kelak.

Download soalan-4.pdf — 48 KB