Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-37.pdf

Soalan 37. YB Tuan Manivanan a/l Gowindasamy Kapar minta MENTERI KESIHATAN menyatakanz- (a)apakah perkembangan dan status terkini pembinaan hospital di Parlimen Kapar setelah lokasi tanah telah dimaklumkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Apakah perkembangan secara terperinci yang telah berlaku dalam tempoh masa 1 Januari 2015 sehingga 15 Oktober 2015 dan bilakah Kerajaan Pusat berhasrat untuk memulakan pembinaan Hospital di Parlimen Kapar; dan mengenai proses (b)apakah perkembangan dan status terkini penambahbaikan Klinik Kesihatan mengantikan Klinik Kesihatan Lama di bawah RP3, Apakah perkembangan secara terperinci yang telah berlaku dalam tempoh masa 1 Januari 2015 sehingga 15 Oktober 2015.

Download soalan-37.pdf — 71 KB

Filed under: hospital, Selangor