Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-36.pdf

Soalan 36. B Datuk Sapawi bin Ahmad Wasali [Sipitang] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan nisbah doktor pakar dengan jumlah penduduk di kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak dan apakah perancangan untuk mengimbangi jurang tersebut untuk menyediakan kemudahan kesihatan terbaik kepada semua lapisan rakyat.

Download soalan-36.pdf — 86 KB