Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-34.pdf

Soalan 34. Dato' Haji Mahfuz bin Omar Pokok Sena minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan nama syarikat yang dipilih untuk mengendalikan pengurusan kemasukan 1.5 juta orang pekerja asing dari Bangladesh serta cara pemilihan syarikat tersebut; dan berapakah jumlah dari yuran penempatan akan diterima oleh syarikat tersebut.

Download soalan-34.pdf — 38 KB