Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 309

Tuan Teo Kok Seong Rasah minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:- a) jumlah keuntungan yang dikutip oleh Jabatan Pengangkutan Jalan daripada tempahan dan tender nombor pendaftaran kenderaan sejak tahun 2008 sehingga 2015 berdasarkan negeri; dan b) bagaimanakah pihak Kementerian dapat memastikan sistem penempahan atau tender nombor pendaftaran ini dijalankan dengan transparen dan keuntungan daripada sistem tender nombor pendaftaran dibelanja dengan berhemah.

Download soalan-309.pdf — 81 KB

Filed under: JKR, numberplates,