Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 61

Puan Teo Nie Ching [ Kulai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah orang yang didakwa di bawah Seksyen 375A Kanun Keseksaan dan sama ada Kerajaan merancang untuk menggubal undang-undang supaya suami/isteri boleh didakwa di bawah Seksyen 375 KK.

Download soalan-61.pdf — 104 KB

Filed under: marital rape