Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 53

Tuan Ramkarpal Singh a/l Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] meminta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Kerajaan berniat untuk meminda Kanun Keseksaan untuk mengiktiraf kesalahan rogol suami terhadap isteri (marital rape) dan sekiranya ya, nyatakan bila.

Download soalan-53.pdf — 61 KB

Filed under: marital rape