Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 43

Y.B. DATO' MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan a. bagaim anakah CEO Arul Kanda boleh m endapat penyata bank yang bukan m ilik BSI; dan b. jika penyata BSI itu palsu dan bukan dari BSI, ia ternyata "falsification of documents" tidakkah ini mendedahkan 1MDB kepada tindakan undangundang oleh BSI.

Download soalan-43.pdf — 25 KB

Filed under: SRC