Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 25

Dato' Sri Azalina binti Dato' Othman Said [ Pengerang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk membaiki kerosakan struktur rumah di Taman Bayu Damai yang masih tidak dapat diselesaikan di mana ianya memerlukan peruntukan tambahan bagi membaik pulih hampir 300 buah rumah yang retak dan senget serta mengalami masalah perparitan sehingga sukar untuk dihuni.

Download soalan-25.pdf — 80 KB

Filed under: RAPID, CoST