Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 21

Datuk Jum at bin Idris [ Sepanggar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah tindakan yang diambii kepada pihak “pelampau agama” yang tindakan mereka boleh mengakibatkan ketegangan di kalangan rakyat.

Download soalan-21.pdf — 77 KB