Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 12

YB Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Bachok ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan keutamaan kerajaan dalam memberikan khidmat kesihatan kepada rakyat di kawasan Parlimen luar bandar dan miskin yang tiada kemudahan hospital seperti Bachok. Apakah faktor yang membolehkan pembinaan Hospital Bachok dipercepatkan.

Download soalan-12.pdf — 33 KB