Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 11

YB Datuk Ikmal Hisham bin Abdul Aziz [ Tanah Merah ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sejauh manakah seriusnya perbuatan merokok di kalangan pelajar sekolah menengah sehingga Kementerian terpaksa melaksanakan program intervensi bagi membendung ketagihan nikotin di kalangan mereka.

Download soalan-11.pdf — 62 KB