Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalal 17

Dato' Sri Azalina binti Dato' Othman Said [Pengerang] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sebab pengecualian dalam Seksyen 375 Kanun Keseksaan, iaitu suami tidak boleh didakwa merogol isterinya, masih belum digugurkan daripada definisi rogol, memandangkan golongan wanita sering menjadi mangsa keganasan rumah tangga sehingga dipaksa supaya melakukan hubungan seks dan ini adalah satu kesalahan yang serius.

Download soalan-17.pdf — 216 KB

Filed under: marital rape