Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 18

Y.B. DR. ONG KlAN MING [ SERDANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah hutang Pembinaan PFI Sdn. Bhd. terkini dan menjelaskan sebab laporan akaun tahunan untuk 2013 masih belum diberikan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Download soalan-18.pdf — 138 KB

Filed under: PPFI