Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 7

Datuk Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan adakah perancangan Kementerian untuk mempunyai meletakkan seorang pegawai pemantau di setiap pasar tani besar di Malaysia dalam memastikan para peniaga tidak menjual barangan pada harga yang tinggi melebihi harga ditetapkan.

Download soalan-7.pdf — 34 KB